Διάκριση για την Εθνική Ασφαλιστική στα Sales Excellence Awards 2018