Διαδικτυακή εκδήλωση της Designia Insurance Agents για τους συνεργάτες της