Ασφαλιστικός Γονέας: Στο 1,3 εκ. ευρώ η επιστροφή ασφαλίστρων για το 2022