Υλοποίηση Νέου Έργου από την ABAS για τον Όμιλο ERGO HELLAS