Ανακοίνωση Υλοποίησης Νέου Έργου από την ABAS για την GENERALI INSURANCE