Ανακοίνωση προς τους ασφαλισμένους της εταιρείας ΕΥΡΩΣΤΑΡ Ε.Α.Ε.Α.Ζ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση