ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΑΕ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΕ NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.