Άμεση παροχή Βοήθειας σε 479.856 περιστατικά από την INTERAMERICAN, κατά το 2018