Άμεση Ιατρική Βοήθεια Interamerican για τους κατοίκους της Σύρου από την ΟΝΕΧ