Ακόμη μια διάκριση για την Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη στα «Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2023» για το πρόγραμμα «Ασφαλιστικός Γονέας»