Αυξημένη παραγωγή και βελτίωση της καθαρής θέσης το α’ εξάμηνο 2018