Αφετηρία εξελίξεων τα 35 χρόνια ΣΕΜΑ – Ετήσια εκδήλωση