6.011 ζημιές δηλώθηκαν μέχρι σήμερα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις από την κακοκαιρία “Daniel”