4,6 αστέρια στα 5 δίνουν στην ΑΧΑ οι ασφαλισμένοι που αποζημιώθηκαν