45 χρόνια ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., 45 χρόνια Πολιτισμός στην Ασφάλιση