Η INTERLIFE «προσφέρει …αλλιώς» με κοινωνικές δράσεις αλληλεγγύης