Κοινωνικό Προϊόν 175,35 εκατ. ευρώ από την INTERAMERICAN κατά το 2020