ΕΙΑΣ: Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος Μαΐου 2021