ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικά: Εχέγγυα για το μέλλον τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020