Η πράσινη INTERAMERICAN και η Παγκόσμια Ημέρα της Γης