Το έμπρακτο ενδιαφέρον της INTERAMERICAN για τα κριτήρια ESG