Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife FFH: Αξία έχει να παραμένεις δυνατός στις προκλήσεις