Ευρωπαϊκή Πίστη: Δυναμική Ανάπτυξη και Ισχυρή Κερδοφορία – Οικονομικά αποτελέσματα 2020