Εθνική Ασφαλιστική: Διατήρηση υψηλών επιδόσεων εν μέσω δυσχερών οικονομικών συνθηκών για το δωδεκάμηνο 2020