Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής: Είμαστε εδώ, στηρίζουμε τα δίκτυα πωλήσεων και τους ασφαλισμένους μας