Η συμβολή της INTERAMERICAN στον εορτασμό της Εθνικής Παλιγγενεσίας