Στα 630 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων 2020 της ACHMEA