Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής: Νέα ανακοίνωση σχετικά με την πώληση της εταιρείας