Προνομιακές εγγραφές στη GAMA Global Hellas μέχρι 31/3/2021