Γυναίκες και θέσεις ευθύνης σε μια εποχή μεταβολών