Πρόγραμμα Εκαπαιδευτικού Συνεδρίου ΠΣΣΑΣ-GAMA Global Hellas “The DNA of KNOWLEDGE”