ΕΑΕΕ: Οι θέσεις της σχετικά με το σχέδιο νόμου για την κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις για φυσικές καταστροφές