ΕΑΕΕ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο για 5η φορά τον κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου