Συνεργασία Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ