Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας