Έρευνα για την Παραγωγή Ασφαλίστρων 2020 από την ΕΑΕΕ