Ευρωπαϊκή Πίστη: Επιτυχής ολοκλήρωση των Τηλε-Συνεδρίων της Εταιρίας με το Δίκτυο Πωλήσεών της