Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΣΕΜΑ