ΠΣΣΑΣ: Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση