Η ΠΟΑΔ εμπιστεύτηκε στην ARAG τη Νομική της Προστασία