Η Eurolife FFH συνεχίζει τις πρωτοβουλίες της στην εκπαίδευση