Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων – Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ε.Ι.Α.Σ και Πανεπιστημίου Πειραιώς