Η Εθνική Ασφαλιστική βράβευσε τους συνεργάτες του πρακτορειακού δικτύου