Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αυτές τις γιορτές