Βράβευση με την Ανώτερη διάκριση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής – EBEN GR για την Ευρωπαϊκή Πίστη