Ενίσχυση στον τομέα ασφάλισης Corporate Business από την Interamerican