ΑΧΑ We Care For You Week Vol.6 Home Edition: «Μακριά κι όμως τόσο κοντά»