ΠΣΑΣ: Διορισμός προσωρινής διοίκησης από το Πρωτοδικείο Αθηνών