«Η ΕΘΝΙΚΗ Ιστορία δίχως προηγούμενο»: Ένας πραγματικά προφητικός τίτλος