Διαδικτυακή Συζήτηση: Βιώσιμο Σύστημα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Υγεία – Τετάρτη 26.11 στις 3.30